Rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na pomoc od państwa, między innymi w postaci świadczeń pieniężnych, jak zasiłek rodzinny z licznymi dodatkami.

Ubogim rodzinom w Polsce przysługuje kilka rodzajów państwowej pomocy, nie tylko w formie pieniężnej. 1000 zł i program 500 plus, czyli na jaką pomoc może liczyć samotna matka w Polsce>>

Zasiłek rodzinny. Przede wszystkim w Polsce istnieje system świadczeń rodzinnych, który stanowi wsparcie dla rodzin o niskich dochodach. Podstawowym świadczeniem, o jakie może się starać w tym wypadku rodzina, jest zasiłek rodzinny, przyznawany na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.