statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Dlaczego usługi na rzecz wspólnika spółki cywilnej nie pozbawią przedsiębiorcy preferencyjnego ZUS

autor: Luiza Abramczyk, Marcin Nagórek16.03.2017, 08:49; Aktualizacja: 16.03.2017, 09:04
Firma, doradca, finanse

W opisanej sytuacji przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do ulgowego ZUS, jak potocznie nazywane jest prawo od opłacania składek od niższej podstawy ich wymiaru, tj. równowartości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.źródło: ShutterStock

Chcę rozpocząć działalność gospodarczą. Do końca stycznia tego roku pracowałem w spółce cywilnej, ale jeden wspólnik prowadził też inną, odrębną od spółki działalność (usługi sprzątania). Moja firmą będzie miała zlecenia m.in. od tej osoby. Czy będę miał prawo do niskich składek, skoro teoretycznie będę wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy?

W opisanej sytuacji przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do ulgowego ZUS, jak potocznie nazywane jest prawo od opłacania składek od niższej podstawy ich wymiaru, tj. równowartości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przysługuje ono prowadzącemu działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia jej wykonywania. Przedsiębiorca traci ten przywilej, jeśli w ramach swojej firmy świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym łączył go stosunek pracy. Do rozstrzygnięcia, kto ma prawo do niskiego ZUS, trzeba więc precyzyjnie ustalić, kogo można uznać za byłego pracodawcę.

Może też się zdarzyć, że przedsiębiorca nie od razu, ale dopiero po jakimś czasie zaczyna wykonywać usługi na jego rzecz. Wtedy, jak zauważył ZUS m.in. w piśmie z 28 kwietnia 2016 r., znak WPI/200000/43/431/2016, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy następuje utrata prawa do deklarowania do podstawy wymiaru w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponownie prawo to przedsiębiorca zyska od momentu zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, z tym zastrzeżeniem, że stawka preferencyjna przysługuje wyłącznie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

W opisywanej przypadku sytuacja przedsiębiorcy nie jest jednak tak oczywista. Był on, co prawda, zatrudniony na etacie, ale płatnikiem składek była spółka cywilna. Zdaniem zaś Sądu Rejonowego w Gdyni przedstawionym w wyroku z 2 września 2016 r., sygn. akt IV P 53/16, pracodawcą nie jest spółka cywilna, ale wspólnicy tej spółki prowadzący działalność gospodarczą. Przyjmując taką interpretację, należałoby uznać, że przedsiębiorca nie ma prawa do niskich składek. Jednak ZUS w piśmie z 27 stycznia 2017 r. (znak WPI/200000/43/1413/2016), wydanym na podstawie zbliżonego stanu faktycznego, stwierdził, że wnioskodawca nie utraci prawa do deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uznał, że wspólnik spółki cywilnej prowadzący oddzielną działalność nie jest byłym pracodawcą. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

● Prowadzę firmę, ale chciałbym trochę zmniejszyć zatrudnienie, na razie o dwie osoby, które i tak osiągnęły już wiek emerytalny. Chciałbym dać im też dodatkową pensję (odprawę) za to, że zgodziły się odejść na emeryturę. Czy będzie ona wolna od składek? Wiem, że odprawy emerytalne są z nich zwolnione, a ta dodatkowa pensja będzie wypłacana razem z odprawą. Czy nie można potraktować jej jako wyższej odprawy?

Zwolniona ze składek będzie odprawa emerytalna, ale tylko w ustawowej wysokości. Dodatkowe wynagrodzenie (odprawa) będzie już oskładkowane.

Zgodnie z ogólną zasadą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Nie dotyczy to jednak przychodów wymienionych w par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (dalej: rozporządzenie), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy wartość innych nieodpłatnych świadczeń.


Pozostało 69% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane