Znowelizowane przepisy zakładają zmniejszenie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej i odejście od roku 2010 od różnicowania pomocy dla pracodawców w zależności, czy chodzi o zakład pracy chronionej, czy otwarty rynek pracy.

Projekt tej nowelizacji budził wiele kontrowersji. Nowelizacja przewiduje, że pracodawcy, wykonujący działalność gospodarczą otrzymają dofinansowanie, pokrywające do 75 proc. kosztów płacy, natomiast pracodawcy niewykonujący takiej działalności otrzymają do 90 proc. kosztów płacy.

Zrezygnowano z różnicowania wysokości przyznawanej pomocy dla przedsiębiorców w zależności od tego, czy są to zakłady pracy chronionej, czy inni przedsiębiorcy od roku 2010. Rok 2009 stanowić będzie okres przejściowy. Dotychczas pomoc dla zpch była zdecydowanie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw.