Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz.U. nr 27, poz. 154). W zależności od stopnia wojskowego uposażenie zasadnicze będzie wynosić od 2640 do 17 280 zł. Żołnierze mogą więc otrzymać od 360 do 2940 zł więcej. Równocześnie w przypadku ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego lub wojny żołnierzom oprócz uposażenia zasadniczego będzie przysługiwać odprawa z tytułu zwolnienia z czynnej służby wojskowej lub odprawa pośmiertna. Uposażenie zasadnicze będzie im przysługiwać od dnia ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego lub wojny.

Także dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 27, poz. 157). Zgodnie z nim prawo do bezpłatnych posiłków uzyskają zawodowi szeregowcy w czasie pełnienia zadań służbowych. Ta zamiana wynika z faktu, że już wkrótce polska armia będzie zawodowa.