3 mln 820 tys. dzieci do 18 lat w Polsce objętych jest wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do rodzin trafiło 19 mld złotych.

Elżbieta Rafalska oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podsumowali w poniedziałek działanie programu 500 plus na Mazowszu.

Rafalska poinformowała, że do polskich rodzin z programu "500 plus" trafiło 19 mld złotych; świadczeniem jest objętych 3 mln 820 tys. dzieci. "Rodzin, które mają dziecko niepełnosprawne i korzystają z podwyższonego kryterium dochodowego, jest 128 tys." - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, wprowadzenie programu "500 plus" nie spowodowało gwałtownej dezaktywizacji kobiet. "Już na pewno wiemy, że nie ma żadnego dramatu, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, który był podnoszony, jaka to dezaktywizacja nie nastąpi. W naszych danych nie są zauważalne takie niebezpieczne tendencje" - powiedziała minister.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera powiedział, że w ramach "500 plus" na Mazowszu udało się wypłacić 2,75 mld zł. Zwrócił uwagę, że świadczeniem objętych jest 552,5 tys. dzieci, z czego w 198 tys. przypadków świadczenie wypłacane jest na pierwsze dziecko.