Postawy będą wprowadzane w życie stopniowo przez siedem lat

W pierwszym roku według nich uczyć się będą uczniowie klas I podstawówek i I klas gimnazjów, w drugim także klas II podstawówek i gimnazjów, itd. aż obejmą wszystkie klasy i typy szkół. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starych podstaw programowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, "projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego został opracowany przez zespół ponad 100 ekspertów, złożony z wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego. Przygotowana przez ten zespół wstępna wersja projektu została poddana szerokiej konsultacji społecznej. Eksperci przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporządzonych na zamówienie MEN przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach kształcenia".

Napisano także, że od października do grudnia br. odbyło się kilkanaście konferencji przedmiotowych dla doradców metodycznych i nauczycieli, podczas których autorzy projektu podstawy programowej szczegółowo przedstawili proponowane zmiany. Łącznie, w okresie listopad/grudzień br., w całym kraju odbyło się ponad 400 konferencji.

MEN informuje, że opracowany zostanie również komentarz do podstawy programowej, który umożliwi nauczycielom dokładne zapoznanie się z założeniami nowej podstawy. Poradnik będzie przekazany do wszystkich szkół w Polsce, będzie również dostępny na stronie internetowej MEN. Na rok 2009 planowane są dalsze szkolenia dla doradców metodycznych, nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i systemu egzaminacyjnego dotyczące nowej podstawy programowej.