Głowne założenia programu 500 plus - czyli 500 zł na dziecko, na pierwsze z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium – pozostaną bez zmian – zapowiedział w czwartek we Wrocławiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Wiceminister spotkał się w czwartek z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem, aby posumować dotychczasową realizację programu 500 plus w regionie.

"Podsumowując ten program po 10 miesiącach działania, zawsze pytamy o trzy podstawowe cele: pronatalistyczny, inwestycje w rodzinę i redukcję ubóstwa wśród dzieci" - mówił Marczuk, wskazując, że w każdym z tych obszarów udało się zanotować pozytywne zmiany.

Wiceminister podkreślił, że najbardziej spektakularne zmiany widać w kwestii redukcji ubóstwa wśród dzieci. "Według niezależnego raportu to ubóstwo dzięki programowi 500 plus mogło spaść nawet od 77 proc do 94 proc." - mówił Marczuk.

Zdaniem wiceministra również w obszarze inwestycji w rodzinę program 500 plus przynosi pozytywne efekty. "Mówiono, że te pieniądze mogą być marnotrawione, te obawy się nie sprawdziły. Przypomnę, że jeżeli samorząd ma informacje, że pieniądze z 500 plus są marnotrawione, może zdecydować o wypłacie tego świadczenia w formie rzeczowej. Takich przypadków w skali całego kraju jest zaledwie około tysiąca" - mówił.

Marczuk podkreślił, że pozytywna ocena realizacji programu 500 plus utwierdza w przekonaniu, że jego podstawowe założenia powinny pozostać bez zmian. "Kotwica programu 500 plus, czyli 500 zł na dziecko – na pierwsze z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium – powinna pozostać bez zmian" – ocenił.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że w regionie do tej pory z programu 500 plus wypłacono niemal 1,2 mld zł. Pieniądze przekazano na 236 tys. dzieci, to 49 proc. wszystkich mieszkających na Dolnym Śląsku dzieci.

W ostatnich tygodniach minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie z jej resortu spotykają się z samorządowcami z całego kraju, przed przedstawieniem Radzie Ministrów dokumentu będącego przeglądem systemu wsparcia rodzin. Dokument ten ma zostać opracowany przed upływem roku od wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus", czyli do końca marca.