Ministerstwo Rodziny i Pracy rozważa modyfikacje swojego sztandarowego programu. Do końca marca powinien być gotowy jego przegląd, a potem zostaną przedstawione konkretne propozycje.
Korekta utraconych dochodów. Pierwsza zmiana ma dotyczyć jednej z metod możliwego wyłudzania świadczenia wychowawczego. Resort ma sygnały o osobach, które zgłaszają się do pomocy społecznej, informując o zmniejszeniu dochodów, przez co kwalifikują się do wypłaty 500 zł na pierwsze dziecko. – Osoby przechodzą na część etatu – połowę czy trzy czwarte – by pobierać 500 plus na pierwsze dziecko, a my nie jesteśmy w stanie sprawdzać, jak praca jest wykonywana – mówi Bożena Bętkowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Co prawda ustawa ma bezpiecznik polegający na tym, że obniżka pensji w ramach umowy o pracę u tego samego pracodawcy nie może być podstawą do przyznania świadczenia, ale część osób omija te przepisy, zwalniając się i zatrudniając ponownie z niższą pensją. – Myślimy o doprecyzowaniu definicji utraty dochodu – mówi DGP minister rodziny Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem sytuacja, w której jednego dnia rozwiązywana jest umowa o pracę, po czym chwilę później podpisywana na nowo z tym samym pracodawcą, ale na gorszych warunkach, jest co najmniej zastanawiająca. I to w sytuacji, gdy rosną wynagrodzenia, a pracodawcy szukają pracownika i proponują mu bonusy.