MEN informuje w nadesłanym PAP oświadczeniu, że zmieniona ustawa Karta Nauczyciela gwarantuje znaczny wzrost płac nauczycieli już od 2009 roku. W zależności od stopnia awansu zawodowego otrzymają oni od ponad 300 do prawie 600 zł więcej w stosunku do płac w 2008 roku. Najwięcej - 586 złotych miesięcznie - zyskają stażyści, czyli najmłodsi nauczyciele.

Ustawa wprowadza zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie liczone od 100 proc. kwoty bazowej, a nie - jak dotychczas - od 82 procent. Ponadto Karta Nauczyciela wprowadza kontrolę nad wywiązywaniem się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń określonych w ustawie, co gwarantuje, że w przypadku nieosiągnięcia wymaganej wysokości fundusz wynagrodzeń będzie uzupełniany - głosi oświadczenie.

Dzięki wszystkim zawartym w znowelizowanej Karcie Nauczyciela zapisom możliwe będzie podnoszenie jakości edukacji oraz jakości pracy nauczycieli dla dobra i rozwoju wszystkich uczniów w Polsce.