Każda gmina co dwa i pół roku sprawdzi, czy lokatorom nadal przysługuje prawo do najmu lokalu komunalnego.
Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Połączyło dwa odrębne projekty w jeden. Nowy dokument skierowało do konsultacji. Będą one jednak prowadzone w ekspresowym tempie – potrwają jedynie siedem dni.
Skrócić kolejki