Dzwoniąc na numer infolinii 0 801 044 044 lub 22 43 33 000 można dowiedzieć się jakie są warunki, wymagane do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i dodatków pieniężnych, sposobów ustalania i przeliczania podstawy wymiaru świadczeń i okresów ubezpieczenia czy zasad obsługi kalkulatora emerytalnego.

Połączenie z konsultantem jest możliwe od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Infolinia emerytalno-rentowa to cześć Telefonicznego Systemu Informacyjnego ZUS, w ramach którego uruchomiony został niedawno także tzw. IVR (ang. Interactive Voice Response). Jest to baza wiedzy dla klientów ZUS - płatników składek i świadczeniobiorców - czynna przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

IVR umożliwia dostęp do podstawowych informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Usługa IVR dostępna jest pod tymi samymi numerami telefonu: 0 801 044 044 oraz 22 43 33 000.