Szkolenie bhp dla zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i narażonych tylko na działanie czynników uciążliwych musi trwać minimum dwie godziny.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Wynika to z par. 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
- Zatrudniam w placówce trzy osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych (recepcjonistka, księgowa, kadrowa) - pisze czytelnik GP.
Z jego listu wynika, że przyjmując je do pracy, przeprowadził im szkolenie wstępne w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy). Dowiedział się jednak, że w przypadku takich pracowników nie ma obowiązku przeprowadzania szkolenia stanowiskowego. Dlatego pyta, czy zmieniły się przepisy w tym zakresie.
Tak. Nowelizacja rozporządzenia z 28 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 116, poz. 972) zmieniła program szkolenia stanowiskowego pracowników administracyjno-biurowych. Jeżeli zatrudnieni na tych stanowiskach są narażeni tylko na działanie czynników uciążliwych, wymiar czasowy takiego szkolenia wynosi minimum dwie godziny. Dotyczy to jednak tylko tych stanowisk, na których nie występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe. Twierdzenie, jakoby obniżony wymiar czasowy instruktażu stanowiskowego dotyczył wszystkich stanowisk pracy administracyjno-biurowych, jest nieuprawnione.
Zmiana wspomnianego rozporządzenia nie zniosła zatem obowiązku przeprowadzania szkolenia stanowiskowego bhp pracowników administracyjno-biurowych. Ograniczyła jedynie jego wymiar czasowy i ograniczyła zakres wymagań w stosunku do osoby przeprowadzającej instruktaż wobec zatrudnianych na stanowiskach, na których aktualnie występują tylko czynniki uciążliwe.
Nieuprawnione jest więc przekonanie, że na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych nie występują żadne czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe. Na przykład na każdym stanowisku, na którym używane są urządzenia zasilane prądem elektrycznym, występuje potencjalne zagrożenie porażenia prądem. Ponadto każdy czynnik środowiska pracy może w trakcie wykonywania prac ulec zmianie, z obojętnego może stać się uciążliwy, szkodliwy, a nawet niebezpieczny. Można tylko twierdzić, że mało prawdopodobne jest ryzyko wystąpienia negatywnych ich następstw dla zdrowia pracownika i efektów jego pracy.