Nauczyciele zerówki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ursusie dowiedzieli się, że mają obowiązek prowadzić zajęcia w szkole podczas ferii zimowych i w czasie wakacji, czyli wtedy, gdy szkoły mają wolne. Twierdzą, że było to dla nich duże zaskoczenie, ponieważ do tej pory wakacje i ferie zawsze mieli wolne. Na wielu forach internetowych także można przeczytać wypowiedzi przedszkolanek, których zaskoczyła wiadomość, że muszą pracować w ferie.

Jolanta Gałczyńska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego tłumaczy jednak, że przedszkole jest tzw. placówką nieferyjną. Dodaje, że umieszczenie oddziału przedszkolnego przy szkole nie powinno mieć wpływu na jego organizację pracy. Oznacza to, że nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach mają prawo do 35 dni urlopu, który mogą wykorzystać w trakcie roku zgodnie z planem urlopów.

Artykuł 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stanowi bowiem, że nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Niektórzy nauczyciele podkreślają jednak, że mają podpisaną umowę o pracę z dyrektorem szkoły.

Jolanta Gałczyńska wyjaśnia jednak, że realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Z tego zaś wynika, że oddział powinien funkcjonować jak placówka przedszkolna. W rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.), które określa terminy ferii, nie ma ani słowa o przedszkolach.

Tak samo uważają m.in. władze warszawskiego Ursusa, które właśnie zobowiązały przedszkolanki w oddziałach przyszkolnych do pracy w ferie.

Jolanta Gałczyńska dodaje, że nauczyciel przyszkolnej zerówki powinien mieć umowę o pracę podpisaną z dyrektorem przedszkola i zostać oddelegowany do pracy w szkole. Natomiast dyrektor szkoły angażuje nauczyciela, ale do pracy w oddziale przedszkolnym.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl