W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami programowymi i organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Od 2012 roku licealiści będą mogli wybrać przedmioty, których naukę będą realizować w wymiarze znacznie poszerzonym, przede wszystkim w drugiej i trzeciej klasie. Obecnie klasy są profilowane od pierwszego roku nauki w liceum.

- W przyszłości pierwsza klasa ma być ogólna. Dopiero po jej ukończeniu uczeń będzie wybierał określony profil kształcenia - powiedziała wczoraj Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

W drugiej i trzecie klasie uczniowie będą więc uczyli się wybranych przedmiotów w większym wymiarze godzin.

Profesor Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji, dodaje, że wcześniej przygotowana zostanie spójna podstawa programowa dla gimnazjum i liceum. Cztery lata nauki po szkole podstawowej - trzy lata w gimnazjum i rok w liceum - będą przeznaczone na zdobywanie ogólnej wiedzy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Jednak gimnazjalista będzie również obowiązkowo wybierał pewne zajęcia pozwalające rozwijać jego zainteresowania. Następne dwa lata uczniowie poświęcą na zdobycie pogłębionej wiedzy z dziedzin, które ich interesują.

Profesor Krzysztof Konarzewski z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że takie zmiany lepiej przygotują uczniów do studiów.

Katarzyna Hall zapowiedziała też, że matura będzie obowiązkowa z języka polskiego, obcego i matematyki na poziomie podstawowym i jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. O zdaniu matury zdecyduje tylko wynik z poziomu podstawowego.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl