Polska w latach 2007-2013, otrzyma ponad trzy razy więcej funduszy na oświatę niż w latach 2004-2006 - powiedziała wczoraj Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej na konferencji Europejski Fundusz Społeczny - doświadczenia i perspektywy.

Dodała, że w ciągu najbliższych pięciu lat na podniesienie jakości edukacji przeznaczono ponad 2,7 mld euro, 85 proc. tej kwoty pochodzi z EFS.

W poprzednich latach na edukację zarezerwowano 700 mln euro. Dotychczas Komisja Europejska zaakceptowała już wydatkowanie 54 proc. tej kwoty. Pozostałe 46 proc. nasz kraj musi wydać i rozliczyć do końca tego roku.

Minister podkreśliła, że znaczna część nowych środków z UE (62 proc.) będzie rozdzielona przez urzędy marszałkowskie. To efekt dotychczasowych doświadczeń, z których wynika, że centralne wydawanie pieniędzy jest mało skuteczne. Resort edukacji miał kłopoty m.in. z zakupem komputerów dla szkół, sprzętu na egzaminy zawodowe czy pomocą dla niepełnosprawnych. Dlatego w najbliższych pięciu latach o tym, kto otrzyma pieniądze m.in. na ośrodki przedszkolne na wsiach, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, studia podyplomowe i kursy doszkalające dla nauczycieli zdecydują urzędy marszałkowskie. W sumie będą one miały do wydania 1,7 mld euro. Resort będzie odpowiedzialny jedynie za 1 mld euro. Te pieniądze mają pozwolić m.in. na zmodernizowanie systemu zarządzania oświatą, wdrożenie nowych form kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, a także sfinansowanie praktyk i stażów nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach.

Resort i urzędy marszałkowskie muszą co roku przygotować tzw. plany działań, w których przedstawią preferowane w danym roku typy projektów, podział środków finansowych na projekty konkursowe i systemowe (dofinansowane bez ogłaszania konkursu), oraz zasady i terminy wyboru projektów. Plany działań na 2008 rok są już zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dostępne są na stronie www.efs.gov.pl (link - plany działań).

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl