Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy, która zakłada objęcie od pierwszego dnia ubezpieczenia prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego "ucywilnionych" funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy w Krajowej Administracji Skarbowej.

Za uchwaleniem ustawy było 407 posłów, 1 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według ustawy "ucywilnieni" pracownicy służby celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej będą objęci od pierwszego dnia ubezpieczenia prawem do zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

"Po ucywilnieniu funkcjonariusze, w przypadku niewprowadzenia projektowanej zmiany, byliby traktowani jak

pracownicy rozpoczynający pracę (nie jest możliwe wliczenie okresu pozostawania funkcjonariuszem do wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, po upływie, którego pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego)" - uzasadniają projektodawcy.

W ustawie napisano, że przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 marca 2017 r. Propozycja ma związek z ustawą o KAS, która również wchodzi w życie 1 marca 2017 r. Zakłada ona m.in., że służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową.

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.