Dyrektor przedszkola będzie mógł zorganizować indywidualne nauczanie choremu przewlekle sześciolatkowi w wymiarze od 4 do 6 godzin tygodniowo. Tak zakłada projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Resort edukacji kończy właśnie konsultacje tego dokumentu. Wiesława Szczepaniak-Maleszka z Ministerstwa Edukacji Narodowej przewiduje, że zostanie ono podpisane w pierwszej połowie lutego. Ponadto zgodnie z projektem zajęcia indywidualnego nauczania będą mogły być organizowane częściowo w klasie, a także całościowo na terenie szkoły, o ile będzie takie wskazanie w orzeczeniu. Obecnie dziecko, które ma przyznane indywidualne nauczanie, nawet jeśli może przyjść czasami do szkoły na zajęcia w klasie, nie ma takiego prawa.

JOLANTA GÓRA