statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Czy wynagrodzenie właściciela przedszkola dofinansowanego przez gminę będzie oskładkowane

autor: Anna Borysewicz, Marcin Nagórek09.02.2017, 09:02; Aktualizacja: 09.02.2017, 09:46
ZUS

ZUSźródło: ShutterStock

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń, wskazany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa).

● Zamierzam otworzyć niepubliczne przedszkole w naszym mieście, bo gmina daje dotacje na te cele, a miejsc w przedszkolach publicznych brakuje. Będę wpisana do CEIDG jako przedsiębiorca, ale będę pobierać wynagrodzenie ze środków dotacyjnych jako dyrektor – właściciel. Czy będzie ono oskładkowane?

Nie, od takiego wynagrodzenia nie trzeba będzie odprowadzać składek.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń, wskazany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Artykuł 6 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, ma on charakter wyczerpujący i zamknięty. Podlegają mu osoby prowadzące pozarolniczą działalność, za którą na potrzeby ustawy systemowej uważa się także osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty wynika zaś, że dotacje mogą być wykorzystane m.in. na pokrycie wydatków bieżących przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

W opisywanym przypadku prowadzący niepubliczne przedszkole będzie wpisany jako osoba fizyczna prowadząca działalność do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie więc posiadać status przedsiębiorcy, z tytułu którego będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pobieranie przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni funkcję dyrektora niepublicznego przedszkola, wynagrodzenia, ale finansowanego wyłącznie z dotacji podmiotowej jednostek samorządu terytorialnego (np. z urzędu miasta czy gminy) nie rodzi dodatkowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu. Takie stanowisko wynika m.in. z decyzji ZUS z 12 stycznia 2017 r. (znak WPI/200000/43/1355/2016). Takie wynagrodzenie nie stanowi bowiem odrębnego tytułu, który rodziłby obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca będący jednocześnie dyrektorem i właścicielem niepublicznego przedszkola, który będzie otrzymywał wynagrodzenie wypłacane z dotacji gminnej, będzie musiał opłacać tylko składki z tytułu prowadzenia działalności, nie zaś od wynagrodzenia. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 5 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

Art. 90 ust. 3d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

● Zawarłem z trzema osobami umowy o dzieło, których przedmiotem było strzeżenie terenu firmy. ZUS uznał jednak, że faktycznie były to umowy o świadczenie usług i od wynagrodzeń należało odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. Uważam, że pogląd ten nie jest zasadny, bo przecież zleciłem do wykonania konkretne zadanie (dzieło) – ochronę w konkretnym miejscu i czasie przeze mnie wyznaczonym. Plan pracy ustalał zaś jeden z wykonawców, każdy z nich mógł przedstawić zastępstwo. Czynności były powtarzalne i miały być świadczone o stałych porach. Natomiast wynagrodzenie ustalono w stawce godzinowej, którego płatność następowała co miesiąc, w ostatnim dniu danego miesiąca. Czy stanowisko ZUS jest zasadne? Przecież wiele firm zatrudnia ochroniarzy na takich zasadach.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane