statystyki

Kontrakt piłkarza do pełnego oskładkowania

autor: Anna Kwiatkowska09.02.2017, 09:02; Aktualizacja: 09.02.2017, 09:41
Klub sportowy zwrócił się do ZUS z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie sposobu oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego piłkarzom.

Klub sportowy zwrócił się do ZUS z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie sposobu oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego piłkarzom.źródło: ShutterStock

Skoro wynagrodzenie określono w umowie kwotowo, płatnik musi w całości odprowadzić od niego należności. Nie ma znaczenia, że jego część jest finansowana przez inny podmiot.

Klub sportowy zwrócił się do ZUS z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie sposobu oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego piłkarzom. Dotychczas sportowcy otrzymywali je w formie wynagrodzenia od umowy o świadczenie usług (profesjonalna gra w piłkę nożną), zaś urząd gminy wypłacał im również stypendium sportowe na podstawie zawartych bezpośrednio z zawodnikami umów. Gmina jednak zmieniła zasady wypłaty stypendiów i teraz będą one dokonywane w formie dotacji celowej przekazywanej klubowi (wnioskodawcy), który następnie będzie wypłacał je zawodnikom. Klub zamierza zawrzeć więc z zawodnikami aneksy do już istniejących umów cywilnoprawnych z określeniem nowych zasad rozliczeń. Jak wskazano w wniosku o interpretację, klub planuje uzależnić wysokość wynagrodzenia od wyników sportowych. Zamierza również zgłosić piłkarzy do ubezpieczeń społecznych z kodem 07.10.XX z zadeklarowaną podstawą składek równą minimalnemu wynagrodzeniu w oparciu o art. 18 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), który wskazuje na taki sposób obliczania składek dla zleceniobiorcy. Zdaniem klubu zawodnicy będą mieli w tej sytuacji dwa odrębne tytułu do ubezpieczeń – jeden z nich to umowa o świadczenie usług, a drugi to pobieranie stypendium sportowego. Zgodnie zaś z przepisami ustawy systemowej w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeniowych obowiązkowo składki odprowadzane są tylko z jednego tytułu, o ile podstawa składek z niego wynikająca jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

ZUS się nie zgadza...

ZUS w interpretacji nr WPI/200000/43/60/2017 z 27 stycznia 2017 r. uznał takie stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zwrócił uwagę na to, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Nie jest więc możliwe skorzystanie z możliwości zawartej w art. 18 ust. 7 ustawy systemowej dopuszczającej opłacanie składek od zadeklarowanej kwoty, gdyż pierwszeństwo ma zasada określona w art. 18 ust. 3. Zgodnie z nią w przypadku, gdy odpłatność za wykonywanie umowy cywilnoprawnej określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, podstawę wymiaru składek stanowi właśnie przychód.

Zdaniem ZUS w opisywanej sytuacji nie ma znaczenia, z jakiego źródła będą pochodzić środki na wypłatę wynagrodzeń dla zawodników. Dla celów obliczania składek klub powinien wziąć pod uwagę cały przychód zawodników – zarówno część uważaną za wypłacaną ze środków przekazywanych przez gminę, jak i część finansowaną przez sam klub. Składki powinny być wypłacone od pełnej kwoty wypłaconej w danym miesiącu zawodnikowi. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby wynagrodzenie wypłacane na podstawie jednej umowy cywilnoprawnej (kontraktu) dzielić na część oskładkowana i nieoskładkowaną. Tym bardziej nie można uznać, że stanowi ono dwa odrębne tytuły ubezpieczeniowe, co zdaniem wnioskodawcy pozwalałoby nie opłacać składek od części, którą finansowałaby gmina.


Pozostało jeszcze 14% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane