Klient uzbrojony w wiedzę o rynku finansowym ma większe szanse na świadomy i zgodny z jego oczekiwaniami wybór - mówi Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego.
- Dobra sytuacja na giełdzie sprzyja edukacji i zainteresowaniu rynkiem - dodaje Magdalena Wojtuch, dyrektor Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego.
Jednym z głównych podmiotów, który prowadzi edukację dla inwestorów giełdowych, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej największym projektem edukacyjnym jest Szkoła Giełdowa. W ramach tego projektu w 17 ośrodkach akademickich na terenie całego kraju giełda prowadzi kursy z zakresu podstaw inwestowania, instrumentów pochodnych oraz Szkołę Giełdową IPO. Koszt najpopularniejszego kursu podstawy inwestowania wynosi 250 zł. Zawiera on 14 godzin zajęć ze specjalistami od rynku kapitałowego.
Podczas kursu inwestor zdobędzie wiedzę na wiele tematów, m. in.: składania zlecenia, sposobów analizy spółki i jej wyboru, a także zdobędzie zestaw przydatnych materiałów. W zeszłym roku ze Szkoły Giełdowej skorzystało ponad 4 tys. inwestorów. Giełda wraz z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego prowadzi również szkolenia z mniej popularnych instrumentów, czyli kontraktów terminowych, opcji i strategii opcyjnych. Udział w nich jest bezpłatny. Wystarczy wcześniej wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy - najbliższe kursy planowane są na październik w siedzibie giełdy.
- Są to trudniejsze instrumenty, a giełdzie zależy na ich rozwinięciu, dlatego chcemy dać inwestorom indywidualnym szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy - mówi Dariusz Marszałek z GPW.
Szkolenia dla inwestorów organizują również biura maklerskie. Najbardziej rozbudowaną ofertę ma Dom Maklerski X-Trade Brokers, który co najmniej raz w tygodniu organizuje bezpłatny kurs dla inwestorów indywidualnych w jednym z polskich miast. Inwestorzy mogą sami zgłaszać propozycje lokalizacji i jeżeli zbierze się odpowiednia grupa, to szkolenie odbędzie się na zaproponowanym przez nich terenie. Dom maklerski prowadzi zajęcia m.in. z systemu transakcyjnego, analizy technicznej, czy fundamentalnej.
Ciekawą propozycją jest również Akademia Tworzenia Kapitału, która jest cyklicznym projektem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Odbywa się w kilku miastach Polski w formie całodziennych szkoleń skierowanych do inwestorów indywidualnych, którzy za symboliczną opłatę 20 zł mogą w nich uczestniczyć. Obecnie wystartowała jej jesienna edycja i trwają zapisy na szkolenie w kolejnych miastach. W ramach szkolenia przekazywana jest praktyczna i podstawowa wiedza z zakresu finansów osobistych.
Wojciech Iwaniuk
Gdzie po podstawową wiedzę / DGP