Pół miliona dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2007-2008 naukę w zerówkach i pierwszych trzech klasach podstawówki otrzyma dopłaty do wyprawki szkolnej - wynika z projektu rządowego programu Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Pieniądze na zakup książek dostaną tylko te rodziny, w których dochód na jednego jej członka nie przekracza minimum socjalnego w wysokości 351 zł.

Dotacja do zakupu podręczników będzie wynosić maksymalnie

  • 70 zł - dla uczniów rozpoczynających naukę w zerówce
  • 130 zł - dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej
  • 150 zł - dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej
  • 170 zł - dla uczniów trzec iej klasy szkoły podstawowej.

Budżet państwa przeznaczy w tym roku na realizację programu 70 mln zł. Instytucją odpowiedzialną za jego wdrożenie będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników, będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie do szkoły, w której uczy się dziecko. Dyrektor szkoły sporządzi listę osób uprawnionych do wypłaty dotacji i przekaże ją wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w którym znajduje się dana placówka edukacyjna. Zarządy gmin z kolei przekażą je do urzędów wojewódzkich. Na tej podstawie wojewoda będzie musiał wypłacić gminom dotację do zakupu książek.

Rodzice otrzymają zwrot kosztów zakupionych już podręczników. Dokona tego dyrektor szkoły po okazaniu dowodu kupna książek. W latach 2002 - 2006 z pomocy na zakup podręcznika skorzystało ponad 523 tys. dzieci.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl