Pracownicy i pracodawcy zadają m. in. takie pytania:

Prowadzę usługi gastronomiczne w Kołobrzegu. W dniu 19 stycznia 2017 r. zamierzam zawrzeć umowę-zlecenie z barmanem i chcę, żeby rozpoczął pracę od 6 lutego 2017 r. Dla tej osoby będzie to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. W jakim terminie i na jakim druku muszę zgłosić zleceniobiorcę do ZUS i jakim podlega ubezpieczeniom?

Rozliczenia umowy o dzieło i zlecenia w 2017 roku

Rozliczenia umowy o dzieło i zlecenia w 2017 roku

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Prowadzę pod własnym szyldem i firmą kancelarię radcy prawnego. W ramach współpracy z jedną z organizacji praw człowieka mam zawartą umowę, na mocy której świadczę nieodpłatne porady prawnicze.Dodatkowo zawarłam umowę-zlecenie z ww. organizacją na swoje nazwisko, w ramach której także udzielam bezpłatnej pomocy prawnej w punkcie wykonywania usług zorganizowanym przez zleceniodawcę. Wszystkie czynności wykonuję na ryzyko zlecającego i na warunkach określonych przez
zlecającego. Czy zawartą na moje nazwisko umowę-zlecenie powinnam opodatkować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Jestem artystą. Spółka z o.o. zawarła ze mną umowę o dzieło na wykonanie rysunku do biura firmy za 200 zł brutto. Czy zarobione pieniądze muszę rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście?

W książce „Rozliczanie umów -zleceń i o dzieło” pokazujemy jak rozliczać się z ZUS-em oraz urzędem skarbowym. Dodatkowo opisujemy najnowsze interpretacje tych urzędów a także orzeczenia sądów ale także osób z umowami cywilnoprawnymi. Ale to nie jedyne zmiany.

Pracodawcy muszą przyjrzeć się też przepisom o delegowaniu pracowników.

W poradniku szczegółowo zostały omówione zmiany związane z zatrudnianiem na umowy cywilno-prawne w 2017 roku:
- zmiany w składkach ZUS osób zatrudnionych w Polsce i delegowanych
- nowe zasady opodatkowania tych osób

W prawodawstwie zaszło ostatnio sporo ważnych zmian:
- nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – obowiązuje od stycznia 2017 r.
- wprowadzenie nowej ustawy o delegowaniu pracowników – obowiązuje od 18.06.2016 r.
- nowelizacja § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – weszła w życie od 01.10.2016 r.

Nowa stawka godzinowa. Sprawdź, jak rozliczać umowy o dzieło i zlecenia>>>

Do tego dochodzą częste nowelizacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustaw podatkowych.

W naszej książce podpowiadamy rozwiązania problemów związanych ze stosowaniem nowego prawa w praktyce. Ale nie tylko nowe prawo jest problemem. Często ulegają zmianom urzędowe interpretacje, co oznacza, że nawet przy nie zmienionej treści zmieniają się zasady stosowania przepisów. Pokazujemy jak sobie z tym radzić.

Oprócz rozbudowanego komentarza, w naszej książce są też:
- przykłady rozstrzygania problemów często pojawiających się w praktyce,
- orzeczenia sądów,
- interpretacje izb skarbowych
- pytania i odpowiedzi

Publikacja jest skierowana do pracodawców zajmujących się zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne, przedsiębiorców, biur rachunkowych, wszystkich, którzy zajmują się wynagrodzeniami, delegowaniem zleceniobiorców za granicę oraz tych, którzy interesują się omawianą problematyką i chcą poznać zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń.