Wartość pieniężną świadczeń w naturze, od których trzeba zapłacić składki, pracodawca ustala według cen ich zakupu.
Organizujemy spotkanie wigilijne z pracownikami. Czy od wartości paczek świątecznych ze słodyczami i innym artykułami spożywczymi, które mają być wręczone pracownikom na takim spotkaniu, należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - pyta pan Kazimierz z Otwocka.
O tym, czy od wartości paczek dla pracowników należy opłacić składki ubezpieczeniowe, decyduje to, z jakiego funduszu je sfinansowano.