Prowadzimy działalność w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii. Czy pracownica w ciąży może pracować w święta - pyta pan Józef z Gdańska.

Nie ma zakazu zatrudniania pracownic w ciąży w niedziele i święta.

Obowiązuje natomiast zakaz zatrudniania pracownic w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej (178 par. 1 k.p.). W gastronomii i zakładach hotelarskich praca w święta jest dozwolona. Dotyczy to zarówno pracy wynikającej z harmonogramu, jak i pracy w godzinach nadliczbowych.

Zatem w przypadku pracownicy w ciąży należy odróżnić pracę w święta zgodnie z harmonogramem od zleconej ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. W pierwszym przypadku praca taka jest dopuszczalna, natomiast w drugim - niedozwolona, a jej zlecenie oznacza popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika (naruszenie przepisów o czasie pracy i o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem). Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych jest bezwzględny, co oznacza, że nie można zlecić takiej pracy nawet za zgodą pracownicy czy na jej prośbę. Natomiast, jeżeli odmówi ona podjęcia pracy w święto zgodnie z harmonogramem, pracodawca będzie uprawniony do zastosowania wobec niej np. kary porządkowej.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 151 par. 2, art. 15110, art. 178 par. 1, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).