Pracodawca zapowiedział, że ze względu na konieczność sporządzenia bilansu i sprawozdania rocznego będę musiała przyjść do pracy w drugi dzień świąt. Czy jest to zgodne z przepisami? Nie pracuję przy pracy zmianowej w ruchu ciągłym i nasz zakład pracy nie prowadzi działalności wymienionej w art. 15110 kodeksu pracy - pisze pani Grażyna z Malborka.

W art. 15110k.p. wyczerpująco określono przypadki, w których wyjątkowo praca w niedzielę oraz święto jest dozwolona.

Zgodnie z tym przepisem jest ona dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii, w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowanie mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i w hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności oraz w weekendowym systemie czasu pracy. Ponadto w art. 15110 pkt 9 k.p. przykładowo wskazano rodzaje zakładów pracy, w których świadczenie pracy w święta jest konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Niedopuszczalne jest zatem zlecanie pracownikom pracy w święta w nadgodzinach ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, jeżeli art. 15110 k.p. nie zezwala w danym przypadku na pracę w święto. Ponadwymiarowa praca w te dni jest dopuszczalna jedynie w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii. Pracę w nadgodzinach ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy można zlecić tylko pracownikom, wobec których dozwolona jest praca w niedziele lub święta na mocy art. 15110 pkt 2-10 k.p. Z tego wynika, że pracodawca zamierza naruszyć przepisy o czasie pracy.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 15110, 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).