Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
W naszej firmie pracownicy przed świętami otrzymają talony do supermarketu. Talony te mają być finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na sytuację materialną pracowników. Czy od wartości takich talonów powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - pyta pani Halina z Łodzi.
Jeśli talony czy bony świąteczne są finansowane z ZFŚS, to od ich wartości nie nalicza się składek.