W Polsce istnieje około 70 programów MBA. Najdroższe studia tego typu to wydatek równowartości około 20-25 tysięcy dolarów za całe studia. Mniej więcej tyle trzeba zapłacić za Executive MBA. Kursy dla początkujących menedżerów są tańsze i kosztują ok. kilkunastu tysięcy złotych za cały cykl nauki - wynika z danych MBA portal.

Dla studiujących ważne jest też to, że MBA, choć popularne, nie są powszechne wśród kadry zarządzającej. I nawet jeśli w niektórych branżach, jak np. w bankowości, zapotrzebowanie na absolwentów MBA jest coraz mniejsze, to jeszcze przez wiele lat fachowej kadry kierowniczej brakować będzie w wielu sektorach gospodarki; m.in. turystyce czy instytucjach budżetu państwa - administracji i służbie zdrowia. Taki stan podnosi wartość uzyskanego dyplomu, sprawia, że jest on atutem kandydata do pracy i może ułatwiać znalezienie posady z wynagrodzeniem, które zrekompensuje wysokie wydatki poniesione w związku z nauką.

Na jednym z polskich programów MBA przeprowadzono badania, które wykazały, że 96 proc. absolwentów ma satysfakcję i uważa za ważne ukończenie tych studiów. Z kolei 88 proc. absolwentów w ciągu trzech lat od ukończenia nauki poprawiło swoją pozycję zawodową. Połowa pytanych przyznała, że zarabia nie mniej niż 30 proc. więcej niż przed dyplomem - mówi Jakub Leszczyński z www.mbaportal.pl

Wybierając uczelnię, na której będzie się studiowało, warto brać pod uwagę, które miejsce w rankingach wyższych uczelni zajmuje dana szkoła ze swoim programem kształcenia menedżerów. Nie bez znaczenia jest też to, z jaką uczelnią zagraniczną współpracuje polska uczelnia wyższa. Najbardziej pożądanymi do kooperacji są uczelnie północnoamerykańskie, bo właśnie stamtąd pochodzi pomysł na program MBA, jako pomysł praktycznego kształcenia kadry zarządzającej. Warto też dowiedzieć się, jak długo realizowany jest program, który chcemy wybrać. Jeśli studia realizowane są 5-6 lat, można liczyć na to, że zajęcia prowadzone są ciekawie i zawierają wysokiej jakości treści. Przy wyborze studiów dobrze jest również posiłkować się opiniami ich uczestników, odwiedzić uczelnię w czasie dni otwartych. Poza tym o kursie zazwyczaj dobrze świadczy działające przy nim stowarzyszenie absolwentów.

- Nie ma jednoznacznych zestawień skuteczności studiów MBA. Na pewno pomagają one w karierze, ale nie są w stanie zastąpić profesjonalizmu, skuteczności menedżerskiej i talentu - mówi Jakub Leszczyński.

DLA MNIEJ I BARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH

Studia Executive MBA - są przeznaczone są dla wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz innych organizacji (np. stowarzyszeń, fundacji itp.). Często warunkiem przyjęcia na te studia jest posiadanie minimalnego, zwykle trzyletniego doświadczenia zawodowego. Kryterium to powoduje, że uczestnicy tego typu programów stanowią kadrę kierowniczą wyższego szczebla. Dlatego też kursy te są bardziej skupione na praktycznych aspektach zarządzania, a więc spora cześć programu dotyczy pracy nad projektami lub konsultacji biznesowych.

Programy MBA adresowane są z kolei do młodszej kadry menedżerskiej lub ewentualnie absolwentów różnych kierunków studiów. W efekcie treść kursu dotyczy raczej ogólnych kwestii związanych z zarządzaniem, aby przybliżyć je osobom, które nie mają wykształcenia menedżerskiego lub ekonomicznego.

BIANKA JAWORSKA

bianka.jaworska@infor.pl