Zgłoszone przez Senat poprawki uściślały zapisy ustawy, poprawiały błędy językowe. Teraz ustawa trafi do podpisu przez prezydenta.

Ustawa o funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych przewiduje utworzenie zakładów emerytalnych, które będą wypłacały dożywotnie emerytury kapitałowe. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych mają być zarządzane i reprezentowane na zewnątrz przez zakłady emerytalne działające w formie spółek akcyjnych. Powstaną one dopiero za 5 lat i po raz pierwszy będą wypłacać emerytury w 2014 r. Za zarządzanie funduszem będą mogły pobierać opłatę - maksymalnie 3,5 proc. wypłacanych emerytur. Nie będzie ona jednak liczona od kwot wpłacanych przez ubezpieczonego, ale od wypłacanej emerytury.

Zakłady będą zobowiązane zatrudniać doradcę inwestycyjnego oraz aktuariusza

Jeden zakład emerytalny ma zarządzać tylko jednym funduszem. Przewidziano możliwość łączenia się kilku zakładów, co ma umożliwić funkcjonowanie także mniejszych podmiotów, nie będących w stanie spełnić warunku posiadania minimalnego kapitału zakładowego. Do 31 grudnia 2018 r. musi on wynosić 75 mln zł, a od 1 stycznia 2019 r. - 100 mln zł.

Każdy zakład będzie musiał posiadać środki własne w formie tzw. rezerwy regulacyjnej, która w razie potrzeby byłaby przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat z inwestycji funduszu.

Zakłady będą również zobowiązane zatrudniać doradcę inwestycyjnego oraz aktuariusza, który zatroszczy się o bezpieczeństwo środków ubezpieczonych.

Inne przepisy gwarantujące bezpieczeństwo ubezpieczonych nakazują zakładom tworzenie dwóch rodzajów rezerw: rezerwy dożywotnich emerytur kapitałowych oraz rezerwy regulacyjnej oraz ograniczenia możliwości inwestowania pieniędzy emerytów za granicą do maksymalnie 5 proc. aktywów funduszu.