Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeprowadził w drugim półroczu 2016 r. 94 kontrole u pracodawców. Nieprawidłowości stwierdzono w 75 proc. z nich, a w połowie ich konsekwencją jest konieczność zwrotu przyznanych pracodawcom pieniędzy.
Kontrolerzy sprawdzali korzystanie z refundacji i dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz udzielanie przez firmy obniżeń we wpłatach na fundusz.
– Zmodyfikowany został model przeprowadzania kontroli. O ile w poprzednich latach najczęściej sprawdzane były przedsiębiorstwa małe i średnie, to teraz przeprowadzane są w dużych firmach – mówił Robert Kwiatkowski, prezes PFRON podczas konferencji podsumowującej wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w działalności tej instytucji.