W skali całego kraju szóstoklasiści uzyskali na egzaminie średnio 26,6 pkt, czyli 66 proc. punktów możliwych do zdobycia - wynika z informacji przedstawionej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W grupie zagrożonej niskimi osiągnięciami edukacyjnymi (czyli wśród osób, które zdobyły na egzaminie poniżej 20 pkt z 40 możliwych) znalazło się 28 proc. chłopców i 18 proc. dziewcząt. Jednocześnie 26 proc. dziewczynek i 18 proc. chłopców uzyskało więcej niż 34 pkt.

- Co roku dziewczęta lepiej zdają egzamin na zakończenie szkoły podstawowej - mówi Marek Legutko, dyrektor Centralnej komisji Egzamina- cyjnej.

Jego zdaniem należy zastanowić się nad zmianami w programie nauczania, aby było w nim więcej zadań wymagających logicznego rozumienia oraz czytania ze zrozumieniem tekstów użytkowych, a nie literackich, czyli tych, w których dobrze wypadają chłopcy.

- Na pewno nie zmieni się natomiast sam egzamin, bo nie można go kształtować w zależności od umiejętności jednej grupy dzieci - dodaje dyrektor CKE.

W tym roku do egzaminu dla szóstoklasistów przystąpiło 452 tys. uczniów z ponad 13 tys. szkół. Najlepiej wypadli uczniowie z województwa mazowieckiego (ze średnią 27,43 pkt) oraz małopolskiego (średnia 27,42 pkt). Najgorzej zdali szóstoklasiści z woj. lubuskiego (średnia 25,64 pkt), zachodniopomorskiego (25,84 pkt) oraz kujawsko-pomorskiego (25,95 pkt).

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl