W jej skład mogą wchodzić niektóre premie, nagrody i urlopy. Ale już nadgodziny i zasiłki nie. Początek roku okazał się przełomowy. Bo oprócz istotnej podwyżki najniższego wynagrodzenia dla osób na etatach do 2000 zł brutto miesięcznie, zadbano i o interes pracujących na podstawie umów-zleceń i samozatrudnionych (pod warunkiem że nie zatrudniają innych osób), wyznaczając dla nich minimalną stawkę godzinową na 13 zł brutto.
Ale uwaga! Minimalne wynagrodzenie dotyczy wyłącznie osób zatrudnianych na etatach, czyli na podstawie umów o pracę. Przepisów dotyczących płacy minimalnej nie stosuje się do umów cywilnoprawnych, czyli umowy-zlecenia czy o dzieło. Natomiast minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania do umów o pracę, a tylko do zleceniobiorców i samozatrudnionych. Wynagrodzenia zarabiających na podstawie umów o dzieło nie podlegają w ogóle żadnym regulacjom.
I jeszcze ważna sprawa: minimalna płaca nie dotyczy wynagrodzenia zasadniczego, ale ogólnej kwoty wypłaty miesięcznej pensji. Jednym słowem oprócz płacy zasadniczej zalicza się tu także inne sumy oraz świadczenia wynikające z umowy o pracę. A zatem na minimalne wynagrodzenie mogą składać się m.in.: