Dotychczas firmy sponsorowały jedynie odbywający się co roku konkurs na najlepszy zrealizowany przez polskich studentów projekt edukacyjny mający na celu np. utworzenie lub zrestrukturyzowanie firmy.

- W skali kraju liczba przedsięwzięć nie była jednak duża, ograniczały ją nasze możliwości finansowe - mówi Arkadius Bodus ze Stowarzyszenia Studenci dla Przedsiębiorczości (SIFE Polska). Dzięki wsparciu AIG Polska, Korn/Ferry International oraz Metro Group Stowarzyszenie będzie mogło pomagać znacznie większej liczbie studentów w realizacji ciekawych pomysłów.

- Dla nas to dobra inwestycja. Dzięki niej mamy kontakt z zaangażowanymi i kreatywnymi studentami o ponadprzeciętnych zdolnościach interpersonalnych - mówi Sebastian Tołwiński z Metro Group, firmy, która wspiera także 1,1 tys. uczniów z 19 techników handlowych.

Stowarzyszenie Studenci dla Przedsiębiorczości zrzesza studentów realizujących społecznie projekty edukacyjne pomagające np. małym przedsiębiorcom, bezrobotnym, dzieciom z domów dziecka czy rolnikom.

Jolanta Góra