Przygotowany przez klub Lewicy projekt nowelizacji kodeksu pracy zakładał zwiększenie o jeden dzień wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Projekt został złożony w odpowiedzi na propozycję zawartą w obywatelskim projekcie ustawy o ustanowieniu święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Ten ostatni projekt został już wcześniej odrzucony przez Sejm.

Posłowie Lewicy napisali w uzasadnieniu swego projektu, że wynika on "z szacunku dla praw pracowniczych, których ważnym elementem jest prawo do wypoczynku" i "wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących móc korzystać z czasu wolnego od pracy w dniach szczególnie dla nich ważnych ze względu na przekonania religijne".