Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podpisało porozumienie z ZUS i Pocztą Polską w sprawie współpracy przy realizacji kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior“. Jej celem jest uchronienie osób starszych m.in. przed oszustwami i przemocą.

Dzięki podpisanemu we wtorek porozumieniu do osób starszych mają dotrzeć materiały informacyjne przygotowane w ramach uruchomionej w grudniu kampanii "Bezpieczny i Aktywny senior". Materiały te mają pomóc np. w odpowiedzialnym wyborze domu opieki, a także informują o prawach konsumenta i wskazują, gdzie szukać porady prawnej.

Priorytetowym celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych i podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze. Chodzi m.in. o uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc oraz dyskryminacja ze względu na wiek.

"Nawet najszczelniejsze regulacje prawne nie będą wystarczające, jeżeli działania takie nie staną się społecznie nieakceptowalne oraz silnie stygmatyzowane" – podkreśla minister Elżbieta Rafalska. "Ważne jest także uświadomienie seniorom, z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć oraz gdzie szukać pomocy" - dodaje.

Drugim priorytetowym obszarem kampanii jest szeroko rozumiana aktywność seniorów - zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna. Resort rodziny przypomina, że prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia znacznie poprawia stan zdrowia oraz wydłuża okres samodzielności osób starszych.

Z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że jedynie co czwarta osoba po ukończeniu 60. roku życia uczestniczy w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej.