Zgodnie z projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, nad którym pracuje obecnie Sejm, średnie wynagrodzenie stażysty stanowić powinno co najmniej 84, a nie 82 proc. kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Podniesienie wskaźnika, od którego liczona jest średnia płaca nauczycieli w Karcie Nauczyciela, z 82 do 84 procent spowodować ma - zdaniem posłów - że wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie możliwy także w kolejnych latach. Nie dotyczy to jednak tylko nauczycieli stażystów. Zmiana zasad ich wynagradzania będzie miała bowiem wpływ na wynagrodzenia innych grup nauczycieli.

- Jeżeli podwyższamy wynagrodzenie stażysty, to automatycznie rośnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, bo wynika to bezpośrednio z Karty Nauczyciela. Ich pensje stanowią bowiem odpowiedni procent wynagrodzenia nauczyciela stażysty, Mówiąc o wynagrodzeniu stażysty, mówimy o podniesieniu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli - przypominała Krystyna Szumilas, sprawozdawca projektu.

W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy wniesione zostały poprawki, trafił on ponownie do komisji edukacji.

Tomasz Zalewski

tomasz.zalewski@infor.pl