Zmiana prawa Pracodawcą dla nauczycieli pracujących w zespołach szkół nie będą już poszczególne szkoły wchodzące w ich skład, ale sam zespół.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Od 1 września tego roku pracodawcą nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół nie będzie już tylko jedna z placówek wchodzących w jego skład, ale sam zespół. Przyjęte zmiany wyeliminują konieczność zawierania przez nauczycieli wielu cząstkowych umów o pracę z poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład jednego zespołu szkół. Dzięki temu także systemy wypłacania nauczycielskich wynagrodzeń staną się bardziej przejrzyste.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami poszczególne szkoły zespołu mogą być pracodawcą wyłącznie dla nauczycieli. Zespół placówek oświatowych jest pracodawcą dla pozostałych pracowników, np. pracowników administracji. W praktyce przepisy ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela w znacznym stopniu ograniczają wykonywanie zadań dyrektora zespołu szkół wobec pracowników i uczniów poszczególnych placówek wchodzących w jego skład. Zmuszają one do zatrudniania nauczycieli w szkołach tworzących zespół na cząstkach etatu, nawet jeśli zebrane razem tworzą cały etat.

Pierwotnie zmiana ta miała wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak senatorowie uznali, że dyrekcje poszczególnych zespołów szkół powinny mieć więcej czasu na wprowadzenie nowych umów o pracę z nauczycielami. Posłowie na ostatnim posiedzeniu zgodzili się, by nowe rozwiązania weszły w życie od 1 września tego roku.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Tomasz Zalewski

tomasz.zalewski@infor.pl