ZMIANA PRAWA

Chcemy zwolnić osoby otrzymujące zasiłek macierzyńskich i przebywające na urlopach wychowawczych, posiadające też inny tzw. tytuł ubezpieczeniowy, z obowiązku opłacania, zdaniem ZUS, zaległych składek, w czasie gdy otrzymywały zasiłek - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka PiS, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jej klub złożył wczoraj w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Joanna Kluzik-Rostkowska tłumaczy, że często sam ZUS informował te osoby, że mają opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, a teraz dopomina się od nich zaległych składek ubezpieczeniowych z odsetkami. Zwraca też uwagę, że takie umorzenie jest tym bardziej uzasadnione, że w konsultacjach jest już rządowa propozycja nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Rząd zamierza zwolnić osoby pobierające zasiłek macierzyński i mające tzw. inny tytuł ubezpieczenia z obowiązku opłacania składek do ZUS z tego innego tytułu. Kolejnym krokiem będzie projekt ustawy, który obejmie takim rozwiązaniem osoby przebywające na urlopach wychowawczych. Zmian w tym zakresie domaga się także rzecznik praw obywatelskich, który wystąpił w tej sprawie do ZUS. Wskazuje, że zakład powinien umarzać odsetki za zwłokę wszystkim rodzicom.

Oficjalne stanowisko ZUS mówi, że osoby, które od 1999 roku do maja 2001 r. nie opłacały składek, będą miały umorzone odsetki. Muszą jednak opłacić składki. Pozostali muszą zapłacić składki i odsetki. Wyjątkiem będą osoby, wobec których ZUS nie zweryfikował prawidłowości podlegania ubezpieczeniom społecznym i wydał im wcześnej np. zaświadczenia o niezaleganiu. Także im ZUS umorzy odsetki.

ZUS wzywa obecnie do zapłacenia składek z odsetkami osoby, które od 1999 roku przebywały na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych, a mając inny tytuł (najczęściej prowadziły firmę), opłacały do ZUS wyłącznie składkę zdrowotną. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że ZUS wysyła takie wezwania, mimo że często sam wydawał im wcześniej zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Co więcej, co do obowiązku ich opłacania wątpliwości miały też sądy.