Zarobki analityków sprzedaży sięgają przeciętnie 5 tys. zł brutto. W Warszawie dochodzą nawet 7 tys. zł.
Mimo spowolnienia gospodarczego analitycy sprzedaży mogą liczyć na pewne zatrudnienie. Pomagają firmom łagodnie przejść przez najtrudniejszy okres, oferując analizy rentowności poszczególnych produktów i rekomendując optymalne rozwiązania w sprzedaży. Obecnie rekrutację na to stanowisko prowadzą m.in. Eurobank, Lukas Bank, Grupa Handlowa Emperia.
Analitykami sprzedaży najczęściej zostają osoby po studiach wyższych na kierunkach ekonomii, finansów, bankowości, matematyki i te, które opanowały statystykę lub zastosowanie informatyki w biznesie. Oprócz zdolności analitycznych i umiejętności przetwarzania baz danych wymaga się od nich również doskonałej znajomości niektórych programów komputerowych (np. MS Excel, MS Access) oraz języków programowania (Visual Basic, SQL). Firmy cenią wcześniejsze doświadczenie kandydata nabyte w pracy w dziale sprzedaży.
Aplikujący może spodziewać się, że jego kompetencje w tym zakresie zostaną sprawdzone w praktyce (często polega to na sprawdzeniu biegłości w przyswajaniu wiedzy z obsługi określonych programów lub wysunięciu wniosków z przedstawionych danych).
Zadania analityka sprzedaży koncentrują się na weryfikacji danych dotyczących sprzedaży poszczególnych produktów w określonych regionach i wyprowadzaniu z nich wniosków na przyszłość. Przetworzone informacje mają służyć do ustalenia panujących tendencji na rynku, np. faktu, że konsumenci chętniej nabywają artykuły ekologiczne lub krajowe. Celem takiej analizy jest pozyskanie nowych klientów i zatrzymanie starych. Analityk sprzedaży uczestniczy często w tworzeniu planów sprzedażowych i pomaga wybrać optymalną strategię sprzedaży.
Oprócz analizy produktów, specjaliści ci zajmują się również analizą wyników sprzedawców. Na tej podstawie udzielane są sprzedawcom premie, tworzone programy motywacyjne i oceniana rentowność zmian organizacyjnych.
Zarobki analityków sprzedaży miesięcznie sięgają 5 tys. zł brutto, a w Warszawie nawet 7 tys. zł. Najczęściej zatrudniani są oni na podstawie umowy o pracę. Kusi się ich też dodatkowymi benefitami, a także premiami uzależnionymi od wyników sprzedaży.