Ubezpieczenie zdrowotne może być dobrym bonusem dla pracowników. Co ważne, będzie tak nie tylko wtedy, gdy pracodawca płaci całość składek za wszystkich. Pracownicy mogą wystąpić do pracodawcy o zorganizowanie takiego bonusa, nawet pokrywając samodzielnie część czy nawet całość kosztów. Nawet w tym ostatnim przypadku odnoszą korzyść: polisa zdrowotna w formie grupowej jest bowiem od 20 do 40 proc. tańsza, niż kupowana indywidualnie.

Dobranie programu dostosowanego do potrzeb pracowników jest w przypadku zdrowotnych polis grupowych dużo łatwiejsze niż w przypadku znanych od lat grupowych polis na życie. Wystarczy zebrać grupę około dziesięciu osób, żeby postarać się o atrakcyjną ofertę.

Istotne jest też, że nawet przy tak nielicznej grupie można wybierać sobie różny zakres ochrony. Do tego, nawet przy takiej grupie, możliwe jest przygotowanie ofert o różnym zakresie ochrony. Część osób może wybrać np. programy rodzinne (czyli obejmujące nie tylko ich samych, ale też małżonka czy dzieci) oraz zakres ochrony np. z leczeniem szpitalnym. Oczywiście im większa grupa, tym negocjacje są łatwiejsze. Bardzo korzystne dla szeregowych pracowników jest np. opracowanie programu obejmującego top menedżerów. Tym ostatnim pracodawca zwykle pokrywa takie ubezpieczenie z własnej kieszeni.

Mają oni najszerszy i drogi zakres ochrony, na którym ubezpieczyciele są w stanie dobrze zarobić, bo takie osoby stosunkowo rzadko i w ograniczonym zakresie korzystają z szerokiego pakietu usług. Dzięki temu towarzystwa są w stanie dać spore opusty na pozostałe polisy lub szerszy zakres ochrony dla szeregowych pracowników. Jeśli nawet przyjdzie im pokrywać koszty takiej polisy samemu, to zakup polisy w takim pakiecie może dać im znaczny opust w stosunku do zwykłej oferty, jaką uzyskaliby, kupując polisę indywidualnie. Możliwy jest też scenariusz, w którym podstawowy zakres ochrony, czyli np. usługi medycyny pracy i dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, pokrywa pracodawca, a resztę - pracownik z własnej kieszeni.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE OFERTY LECZENIA

• cena za dany zakres w porównaniu z innymi oferentami

• dostępność do placówek - szczególnie w małych miastach, korzystniejsza może być opcja refundowania określonych kosztów w dowolnej placówce, niż korzystanie z pomocy w określonych placówkach

• liczba lekarzy i specjalistów - warto wymagać zadeklarowania na piśmie czasu oczekiwania na wizytę

• posiadanie sprzętu diagnostycznego - czy badania można robić na miejscu, czy u podwykonawcy

• możliwość kontynuacji leczenia - standardowe umowy przewidują brak możliwości leczenia chorób zdiagnozowanych i leczonych przed podpisaniem umowy, więc pozostawienie tego zapisu powodowałoby przerwanie przez niektórych pracowników rozpoczętych kuracji