Czy odmowa świadczenia przy każdym przekroczeniu progu dochodowego jest zgodna z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej? Takim problemem zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

Zastrzeżenia do przepisów, na podstawie których przyznawane jest 500 zł na dziecko, ma Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku. Dlatego wydał postanowienie o przedstawieniu Trybunałowi Konstytucyjnemu (TK) pytania prawnego. Sędziowie mieliby rozstrzygnąć, czy uniemożliwianie uzyskania tego świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie, zawsze gdy niespełnione jest kryterium dochodowe, nie narusza konstytucyjnych wartości. Gdyby trybunał je podzielił, więcej małoletnich mogłoby zostać objętych finansowym wsparciem z programu 500+.

Wszystko albo nic