W przyszłym roku zwiększone zostaną stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Określone one zostały w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej, które jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Na największe podwyżki będą mogli liczyć żołnierze w stopniu oficera, od 250 do 500 zł. Na przykład porucznik będzie otrzymywał 3,85 tys. zł, a generał nawet 14,9 tys. zł.

Wszystkie stopnie wojskowe od szeregowego do generała są obecnie stopniami żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie określa też po raz pierwszy uposażenie dla nowo utworzonego najniższego stopniem w armii zawodowej szeregowego (marynarza). Będzie on otrzymywał 2,5 tys. zł. Do niedawna najniższy stopniem był starszy szeregowy, którego uposażenie wynosiło 2,2 tys. zł.

- Wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych będzie zachętą dla osób, które chcą robić karierę w wojsku - mówi płk Krzysztof Jankowski, szef Zespołu do spraw profesjonalizacji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Dodaje, że poza uposażeniem zasadniczym żołnierz otrzymuje po trzech latach dodatek za długoletnią służbę w wysokości 3 proc. wynagrodzenia. Wzrasta on proporcjonalnie do stażu służby i może wynieść nawet 30 proc. uposażenia. Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry.

Zaproponowane przez resort obrony narodowej podwyższenie stawek jest związane ze zwiększeniem wielokrotności kwoty bazowej z 2,48 do 2,60. Podstawa jej wymiaru ma wynosić w przyszłym roku 1523,29 zł. Na podwyżki budżet państwa przeznaczy 290,4 mln zł. Według wyliczeń MON, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych ma wynieść w przyszłym roku około 4 tys. zł.