Przedstawiamy czwartą część komentarza do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.; dalej: ustawa).Dla przedsiębiorców niezwykle ważne są reguły określone w art. 36a ustawy, zgodnie z którymi w okresie zawieszenia działalności ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest dobrowolne – przedsiębiorca może, ale nie musi opłacać na nie składek. Nie może natomiast podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Jest to związane z tym, że skoro nie prowadzi działalności (nie uzyskuje przychodów), to nie może być ubezpieczony od ich utraty w razie choroby lub wypadku przy pracy. Stałoby to w sprzeczności z samą ideą ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.