Jeśli z orzeczenia rozwodowego nie wynika, że rodzice dzielą się obowiązkami przy wychowywaniu dziecka, to samorząd nie może zakładać, że tak w rzeczywistości nie jest, i odmawiać wypłaty 500+.
Przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) zapadają pierwsze wyroki w sprawie uprawnień do świadczenia wychowawczego (500+) w ramach opieki naprzemiennej. Wytykają one gminom niewłaściwe stosowanie przepisów, a zwłaszcza to, że nie przyznają wsparcie na dziecko, w sytuacji gdy określone w orzeczeniu sądu rodzinnego zasady zajmowania się małoletnimi nie zostały nazwane wprost opieką naprzemienną.
Plan wychowawczy