Zwiększyła się liczba świadczeń na dzieci, o które można występować przez internet. Wkrótce łatwiejsze będzie wypełnianie formularzy.
Program 500+ online / Dziennik Gazeta Prawna
Rozpoczął się kolejny etap elektronizacji procesu ubiegania się o świadczenia rodzinne. Po sukcesie składania przez internet wniosków o 500 zł na dziecko, ministerstwa: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Cyfryzacji wprowadzają kolejne ułatwienia dla rodziców. Są one związane z możliwością założenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. To zaś pozwala potem na składanie wniosków online na portalu Emp@tia. Zmniejszy się też liczba dokumentów, które trzeba do nich dołączać.
Potrzebny profil
Od tego tygodnia rodzice, którzy mają lub założą profil zaufany, mogą składać e-wnioski o pięć świadczeń na dzieci. Należą do nich:

becikowe, świadczenie wychowawcze (500 zł na dziecko), świadczenie rodzicielskie, czyli 1 tys. zł miesięcznie przez rok dla matek, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny.

To nie koniec, bo w drugim i trzecim kwartale br. mają być gotowe dwa kolejne wnioski. Pierwszym z nich będzie e-formularz dotyczący innych poza becikowym i świadczeniem rodzicielskim świadczeń rodzinnych, a więc np. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Drugi będzie pozwalał ubiegać się o wprowadzoną od tego roku jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka z rządowego programu „Za życiem”.
Tym samym rodzice będą mogli starać się online o wszystkie rodzaje wsparcia, jakie przysługują na rzecz dzieci. Jak szacuje resort rodziny, z ułatwienia będzie mogło korzystać ok. 0,5 mln osób.
Aby rodzic mógł złożyć e-wniosek, musi wejść na portal Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) i następnie się zalogować. Jeśli nie ma jeszcze swojego konta, może zalogować się na dwa sposoby: korzystając z podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego. Ten drugi może założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie taką usługę oferują PKO BP, Millennium, ING i Inteligo. W najbliższym czasie dołączą do nich Pekao SA oraz mBank. Gdy rodzic będzie już zalogowany na stronie, znajdzie tam specjalny moduł e-wnioski, gdzie będzie mógł wybrać formularz potrzebny do uzyskania interesującego go świadczenia.
To jednak nie koniec udogodnień. Już wkrótce łatwiejsze będzie wypełnianie samych formularzy. Wprowadzona będzie bowiem funkcjonalność automatycznego podpowiadania dużej części danych zarówno na wnioskach, jak i załącznikach, które trzeba dołączyć. Dzięki temu rodzic będzie musiał samodzielnie wypełnić o wiele mniejszą liczbę pól niż do tej pory. Spowoduje to też zmniejszenie liczby błędów, jakie mogą się pojawić w treści wniosku i tym samym decyzja o przyznaniu świadczenia będzie wydana szybciej.
Weryfikacja nauki
MRPiPS przechodzi też na kulturę oświadczeń w załatwianiu spraw urzędowych online. Sprowadza się to do tego, że rodzic, który będzie chciał złożyć wniosek o świadczenia, nie będzie musiał wcześniej gromadzić dokumentów. To państwo, które dysponuje odpowiednimi bazami danych, zweryfikuje stan faktyczny, a rodzic bez zbędnych przeszkód będzie mógł uzyskać wsparcie na dzieci.
Oznacza to fundamentalną zmianę dotychczasowego podejścia. Do tej pory było tak, że aby móc wyłapać kilka procent potencjalnie nieuczciwych osób, od wszystkich wymagane było dostarczenie wielu dokumentów. Zmiana polega na tym, że co do zasady urząd przyznający świadczenie, np. ośrodek pomocy społecznej, wierzy w to, co oświadczają obywatele, ale jednocześnie ich pracownicy zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą sprawdzić ich prawdomówność.
W tym celu resort rodziny buduje już nowe usługi wymiany informacji z różnymi bazami centralnymi. Na przykład urzędnicy będą mogli sprawdzić, czy świadczenia, które są uzależnione od miejsca pobytu dzieci w Polsce, takie jak wsparcie z programu 500+, są im należne. Zrobią to, weryfikując w bazie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy małoletni chodzą w kraju do szkoły.
W konsekwencji tych zmian z rodzica, który będzie występował o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego, zostanie zdjęty obowiązek przynoszenia kolejnych zaświadczeń ze szkół lub szkół wyższych, które potwierdzają, że ich dzieci do nich uczęszczają. Urząd będzie sam za pomocą systemów informatycznych pozyskiwał taką informację.