Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy zdrowotnej, której głównym celem jest ustalenie sposobu tworzenia wykazu świadczeń finansowanych przez NFZ, tj. tzw. koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Koszyk ten, oprócz listy samych procedur, określi też poziom lub sposób ich finansowania. Na wykazie nie będą ujęte leki. Listy leków refundowanych będą tworzone odrębnie na dotychczasowych zasadach.

Pierwszy koszyk w formie rozporządzenia zacznie obowiązywać już w połowie przyszłego roku. Minister zdrowia będzie mógł go nowelizować raz w roku. Ma to zagwarantować NFZ możliwość właściwego kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w nim umieszczonych. Jedynie w sytuacjach podyktowanych bardzo ważnymi względami społecznymi minister zdrowia będzie mógł uzupełnić koszyk o dodatkowe świadczenia w innym czasie.

Wykaz świadczeń gwarantowanych będzie przygotowywany na podstawie rekomendacji i opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Ta natomiast będzie je opracowywać na podstawie opinii właściwych konsultantów krajowych, prezesa NFZ oraz stanowiska Rady Konsultacyjnej. Rekomendacje nie będą jednak wiążące dla ministra zdrowia przy ustalaniu wykazu świadczeń gwarantowanych. Ustawa określa też zasady funkcjonowania samej Agencji. Będzie miała możliwość pobierania opłat od wnioskodawców ubiegających się o umieszczenie np. konkretnego leku na wykazie leków refundowanych. Minimalna opłata za wykonana analizę będzie wynosić 60 tys. zł, a maksymalna 150 tys. zł.