Resort rodziny rozważa, czy nie wprowadzić tych samych terminów składania wniosków o zasiłki na dzieci i środki z programu 500 plus. Samorządy wskazują, że ułatwiłoby to im pracę.
Do końca marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przedstawić przegląd systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci wraz z propozycjami zmian. Na razie wiadomo, że resort nie planuje żadnych modyfikacji w zakresie wysokości świadczeń z programu 500 plus ani kryterium dochodowego, które obowiązuje w przypadku pierwszego dziecka. Ale rozważane są zmiany ułatwiające formalności.
– Zastanawiamy się nad tym, czy nie połączyć okresów wypłacania zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego, tak aby rozpoczynały się w tym samym momencie – mówi Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.