Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli odpocząć, umieszczając je na kilka godzin w odpowiednich placówkach. O ile dochód rodziny nie przekracza 1200 zł.
Coraz więcej wiadomo o tym, jak rząd chce zmieniać system wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Jak wynika z uchwały nr 160 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), jednym z sześciu realizowanych w jego ramach priorytetów będzie rozwój usług wspierających i rehabilitacyjnych. Dostęp do nich będzie jednak limitowany.
Chwila wytchnienia