Kontrole w placówkach ochrony zdrowia, które mają na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących 48-godzinnego tygodnia pracy lekarzy, będą przeprowadzane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem - odpowiedziała PIP Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy.

Regionalne inspektoraty będą na bieżąco rozpatrywać napływające skargi lekarzy dotyczące łamania przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która wprowadza nowy limit czasu pracy. Skontrolują także, czy porozumienia zawarte między lekarzami a dyrekcjami placówek nie naruszają przepisów prawa pracy.

- Nie będzie akcji kontrolnej, której chcieliśmy, więc będziemy zgłaszać do inspekcji wszystkie nieprawidłowości i przesyłać informacje o łamaniu prawa pracy - twierdzi Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

Z danych okręgowych inspekcji pracy wynika, że otrzymują one przede wszystkim bardzo dużo pytań dotyczących interpretacji nowych przepisów. Są one zarówno od lekarzy, jak i od pracodawców, którzy nie mają pewności, jak stosować nowe przepisy związane chociażby z rozliczaniem limitu czasu pracy.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl