Pracodawca tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie już musiał odprowadzać składek za osoby, z którymi zawarł umowę o wykonywaniu pracy nakładczej lub zatrudnił na podstawie umowy agencyjnej. Taką zmianę zamierza wprowadzić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ma ono zastąpić rozporządzenie o takim samym tytule z 14 marca 1994 r. (Dz.U. nr 94, poz. 168 z późn. zm.).

Fundusz jest tworzony przez zakłady pracy z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w zależności od przeciętnej liczby zatrudnionych. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tak więc nie jest nim osoba, z którą zakład pracy zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej lub została zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej.

- Uchylenie przepisu dotyczącego osób, niebędących pracownikami spowoduje, że Państwowa Inspekcja Pracy lub urzędy skarbowe nie będą zarzucały firmom, że źle ustalają przeciętną liczbę zatrudnianych - mówi Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, że sama zmiana rozporządzenia jest niewystarczająca. Przekonuje, że konieczne jest wprowadzenie uproszczonego systemu naliczania odpisu na fundusz, aby firmy nie ponosiły sankcji za jego niewłaściwe wyliczenia.