Tak, jeśli ktoś z bliskich wymaga systematycznej opieki, pielęgnacji bądź pomocy przy wykonywaniu w domu zaleceń lekarza, można skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej. Od 2008 roku fundusz wprowadził zmiany organizacyjne, które pozwalają pielęgniarkom środowiskowym na prowadzenie aktywnej opieki i pielęgnacji chorego. Pielęgniarka może zajmować się tylko ośmioma podopiecznymi.

W celu uzyskania fachowej opieki pielęgniarskiej wystarczy zgłosić taką potrzebę pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, którą osoba wybrała w swojej przychodni. W zgłoszeniu takim może pośredniczyć również każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub instytucja, np. miejskie ośrodki pomocy społecznej. Pielęgniarka oceni stan zdrowia, a następnie w zależności od zebranych informacji i postawionej diagnozy sporządzi „Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece zdrowotnej”. Taki plan podlega konsultacji i akceptacji lekarza rodzinnego.

Oprac: DS

Podstawa prawna:

■  Zarządzenie nr 61/2007/DSOZ prezesa NFZ z 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka długoterminowa.